Саскачеванська Політехніка

Навички для працевлаштування

Якісне навчання, гідна робота

Ґендерна стратегія проекту

Мета ґендерної стратегії проекту – забезпечити рівну участь та однакові можливості доступу жінок і чоловіків до програм навчання, створених проектом, а також вплинути на українську систему профтехосвіти в цілому.

Проект робитиме все можливе, щоб українські партнери розглядали ґендерну рівність як надзвичайно практичне поняття, справжнє розуміння і застосування якого дозволить зробити систему профтехосвіти міцнішою, більш конкурентоздатною, стабільною і доступною. Проект допомагатиме партнерам створювати ефективніші й більш практичні засоби для інтеграції ґендерної рівності у всі аспекти своєї діяльності. 

Моніторинг і оцінка проекту проводитимуться у контексті сталих переваг для жінок та інших визначених груп. Результати проекту визначатимуть і оцінюватимуть на основі того, чи жінки й чоловіки отримують переваги від проекту однаковою мірою. Інформація щодо набору учнів, виключень, направлень на практику тощо збиратиметься окремо для кожної статі і функціонуватиме як один із ключових показників діяльності проекту.

Проект також спрямовуватиме свою діяльність на підтримку й підвищення обізнаності щодо ґендерної рівності в освіті і на робочому місці. Досягти цього вдасться завдяки включенню відповідних матеріалів до заходів проекту, його друкованих і електронних публікацій. Таким чином, ґендерна рівність розглядатиметься не як окрема тема, а як ключова складова успіху в кожному аспекті профтехосвіти.

Проект намагатиметься забезпечити рівну участь чоловіків і жінок в усіх заходах проекту, а також під час прийняття рішень і в роботі дорадчих органів, створених за його участі або підтримки. Проект також заохочуватиме своїх партнерів у регіонах, місцевих громадах і в приватному секторі застосовувати такі ж підходи. 

З метою відображення потреб жінок і чоловіків буде розроблено низку рекомендацій, тоді як в матеріалах проекту цим питанням буде присвячено, за можливості, окремий розділ. Ґендерний компонент також буде включено до відповідних навчальних та інших заходів проекту, кожен з яких відвідуватиме ґендерний експерт. Крім того, ґендерний спеціаліст переглядатиме навчальні плани й програми навчання, створені проектом, до яких, за можливості, також буде включено ґендерний компонент. Проект приділятиме особливу увагу цьому компонентові у сферах, що стосуються підтримки жінок на відповідальних посадах. Проект також робитиме все можливе, щоби під час заходів проекту й у всіх його матеріалах використовувались формулювання, прийнятні як для жінок, так і для чоловіків.