Саскачеванська Політехніка

Децентралізація управління професійним навчанням в Україні

Підвищення ефективності управління професійного навчання

Проект завершено

Про проект

Загальна інформація про проект, його мета, основні завдання та результати впровадження.

Ресурси та публікації проекту

В цьому розділі Ви знайдете методичні розробки, результати досліджень, здійснених в рамках проекту та електронні версії наших публікацій.

Контакти проекту

Пілотні навчальні заклади

Коротка інформація про пілотні навчальні заклади проекту

Партнери проекту

Інформація про партнерів проекту

Соціальна справедливість та гендерна рівність у проекті

Підсумковий звіт з оцінки проекту

Проект "Децентралізація управління професійним навчанням в Україні" започатковано у 2005 році за ініціативи Міністерства соціальної політики України (Державного центру зайнятості), Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та канадських партнерів – Асоціації місцевих коледжів Канади і Саскачеванського інституту прикладних наук і технологій. Партнерами проекту в Україні є також обласні державні адміністрації та центри зайнятості регіонів України. Проект (2005-2012 рр.) здійснюється в Україні за підтримки Канадського агентства міжнародного розвитку (CIDA).

Метою проекту є підвищення ефективності професійного навчання в Україні. Проект підтримує зусилля Міністерства соціальної політики України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у балансуванні пропозиції навчальних послуг з попитом, сприяючи кращій координації діяльності інституцій, що залучені до системи професійного навчання. Проект впроваджує механізми децентралізації фінансового та адміністративного менеджменту системи професійного навчання. Важливим компонентом проекту є налагодження дієвого партнерства навчальних закладів з громадами та роботодавцями, що сприятиме впровадженню ефективних програм професійного навчання.

Протягом першого етапу (2005-2009) Проект провів низку інноваційних реформ з управління у сфері професійно-технічної освіти й організації навчального процесу, завдяки чому професійно-технічні навчальні заклади отримали більшу автономність. Проект запровадив системні зміни та нові підходи у таких основних сферах як управління професійно-технічними закладами (ПТНЗ), розробка навчальних програм на основі потреб роботодавців, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, а також соціальна й ґендерна рівність. Нові підходи було успішно апробовано в трьох пілотних областях - Дніпропетровській, Рівненській та Закарпатській. Як наслідок, система профтехосвіти тепер широко застосовує такі нові форми роботи, як консультативні ради ПТНЗ, фахові ради за галузевим спрямуванням, бізнес-планування, відстеження успішності випускників, участь роботодавців у розробці й затвердженні навчальних планів і програм, підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання на підприємствах роботодавців, нові механізми ґендерної політики на рівні навчального закладу тощо.

Проект відіграв провідну роль у підвищенні обізнаності на всеукраїнському рівні про наявні проблеми системи профтехосвіти та шляхи їх вирішення: система зрештою перейшла від постійних скарг на недосконале законодавство й брак фінансування до пошуку конкретних, дієвих, недорогих і своєчасних рішень для власного вдосконалення – з метою відповідати на реальні потреби громад і підприємств, а також відігравати істотнішу роль у підтримці розвитку української держави.

Проект доклав чимало часу і зусиль для розвитку одного з найважливіших чинників, які забезпечуватимуть досягнення довготермінових результатів, – а саме партнерств між навчальними закладами і підприємствами, між різними українськими регіонами, а також між державними органами і приватним сектором.

Продовження Проекту на другому етапі (2010-2012) є надзвичайно важливим для успіху прогресивних змін, які були започатковані протягом першого етапу. Проект продовжуватиме розвивати вже досягнуті результати й створюватиме основу для загальнодержавної реформи системи перепідготовки дорослого населення; окремі навчальні заклади відповідатимуть за визначення й задоволення потреб місцевого й регіонального ринку праці і матимуть для цього відповідні можливості.

Продовження Проекту основну увагу приділятиме роботі на рівні областей та окремих навчальних закладів, а також зміцненню можливостей посадових осіб на обласному рівні та відповідних керівників системи профтехосвіти.

Значну увагу також буде приділено таким напрямкам як розробка навчальних програм для посадових осіб системи профтехосвіти в першу чергу з таких тем, як планування на основі потреб роботодавців, фінансовий менеджмент, розробка навчальних планів й організація навчального процесу на основі потреб роботодавців, а також розширення партнерських відносин з громадою та підприємствами з метою забезпечити організацію ефективних і дієвих програм професійного навчання.